Vzhľadom k obmedzeniu prevádzky počas vianočných sviatkov dochádza ku zmene v odosielaní zásielok. Objednávky prijaté po 21.12.2022 budú odoslané najskôr 4.1.2023. Ďakujeme za pochopenie.

disiCLEAN ANTIBACTERIAL GEL

 
Akcia Zväčšiť
  • 1 z 3
 

(ANTIBAKTERIÁLNY GÉL NA RUKY)

Dostupnosť Zvoľte variant Momentálne nedostupné Skladom Skladom
Variant
Môžeme doručiť do
- 6.2.2023 6.2.2023
Bežná cena €37,70 €7,70 €3,10 od €3,10
Ušetríte €1,88 (–5 %) €0,38 (–5 %) €0,15 (–5 %) €1,88 (–5 %)
Cena €29,60 €6,05 €2,44 od €2,44 bez DPH
€35,82 €7,32 €2,95 od €2,95    
Značka H2O COOL
Kategória Domácnosť
 

Tekutý prípravok na hygienickú dezinfekciu rúk s baktericídnym a virucídnym účinkom podľa STN EN 14476 + A2 2020 ČSN EN 14476 + A2 2020.

Používa sa neriedený, vtiera sa do suchých rúk, neoplachuje sa vodou.

Hygienická dezinfekcia rúk
5 ml prípravku vtierať po dobu jednej minúty do suchých rúk až po zápästie.

Bezpečnosť a prvá pomoc
GHS02-55F

VAROVANIE

Výstražné upozornenia
H226 Horľavá kvapalina a pary.

Bezpečnostné upozornenia

Bezpečnostné upozornenia - všeobecné
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

Bezpečnostné upozornenia - prevencia
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P233 Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.

Bezpečnostné upozornenia - odozva
P301+P330+P331 PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Bezpečnostný list na stiahnutie TU